Türkiye breaks record in seed stage investments, ranks 2nd in Europe | Daily Sabah - Daily Sabah

“Türkiye Tohum Aşaması Yatırımlarında Rekor Kırıyor, Avrupa’da 2. Sıraya Yükseldi” | Daily Sabah

Türkiye’nin startup ekosistemi 2024’ün ilk çeyreğinde hızlı büyüme gösterdi ve tohum aşaması startuplara rekor yatırımlar ve devlet destekli fonlardan önemli katkılarla sürüklendi. Özel yatırım faaliyetlerinde ve kitle fonlamasında özellikle zorluklar devam etse de, ekosistemin potansiyeli çeşitli sektörler ve stratejik satın almalarla olumlu bir şekilde devam ediyor. Ocak-Mart ayları arasındaki 158 tohum aşaması yatırım anlaşması, Türkiye’yi bu kademede en fazla yatırım yapan ikinci ülke konumuna getirdi. Bununla birlikte, toplamda Türk startupları tohum, erken ve ileri aşamalarda 161 turda 111 milyon dolar yatırım çekti ve bu da özellikle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) BiGG Fonu’ndan kayda değer bir katkı aldı. Devlet desteği, özellikle BiGG Fonu aracılığıyla, birçok yatırımın kökeni olmuş ve bu fonla yapılan 107 yatırım, bir devlet kurumu tarafından yapılan en yüksek ilk çeyrek yatırımı oldu. Devlet girişimleri hariç tutulduğunda ise toplam yatırım sayısı 54’e düşerken, Türkiye’nin Avrupa’da tohum aşaması yatırımlarında en çok yatırım yapılan ikinci ülke olması, startup ekosisteminin giderek artan önemini vurguluyor. Türkiye’nin 2024’ün ilk çeyreği, bugüne kadarki en yüksek yatırım miktarına ulaşarak, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde tohum aşamasında yapılan yatırım sayısı açısından bir numara oldu. Pre-seed yatırımlarında da Türkiye, BiGG Fonu’nun etkisiyle Avrupa ve MENA bölgesinde lider konumuna geldi. Özellikle oyun sektörüne odaklanan veriler, Türkiye’nin girişimcilik manzarasında oyun sektörünün artan etkisini vurguluyor. Oyun girişimleri, dokuz yatırım turuyla 3.9 milyon dolar yatırım aldı ve Avrupa’da boyutları açısından yedinci, yatırım sayısı açısından ikinci sırada yer aldı. MENA bölgesinde ise Türkiye, boyut açısından ikinci sırada, anlaşma sayısı açısından birinci sırada yer aldı. Ayrıca, kurulan 350’den fazla risk sermayesi yatırım fonunun, bunun yarısından fazlasının 2022’den sonra kurulmuş olması, ilk çeyrekte yapılan yatırımların %4’ünü oluşturduğunu gösterdi. Kitle fonlama platformlarının etkisinin ise sınırlı kaldığı görüldü. Tüm bunlar gösteriyor ki, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine olan ilgi artarken, yerli startuplar da küresel sahnedeki yerlerini güçlendiriyor. Tüm bu gelişmeler, Türkiye’nin teknoloji ve girişimcilik alanındaki gelecek vadeden potansiyelini vurguluyor.