Türkiye to establish Climate Change Regional Activity Center | Daily Sabah - Daily Sabah

Türkiye, İklim Değişikliği Bölgesel Faaliyet Merkezi Kurmaya Hazırlanıyor

Türkiye’nin Akdeniz Eylem Planı’nda Deniz Kirliliğini Önleme amacıyla “İklim Değişikliği Bölgesel Faaliyet Merkezi” kurma talebi, 23. Taraflar Konferansı (COP23) sırasında oy birliğiyle kabul edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz’deki Deniz Kirliliğini Önleme İçin 23. Taraflar Konferansı (COP23), 5-8 Aralık tarihleri arasında Slovenya’da “Kararlardan Eylemlere” temasıyla gerçekleştirildi. 2022-2023 dönemi için Barcelona Sözleşmesi Bürosu başkanı ve çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakan yardımcısı olan Fatma Varank, Barcelona Konvansiyonu’nda açılış konuşmasını yaptı. Varank, Türkiye’nin 22. Taraflar Konferansında alınan önemli kararları vurgulayarak, Akdeniz’in çevresel durumunu iyileştirmek için ortak çabalara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Varank, önceki girişimlere rağmen “iyi çevresel durum”un elde edilmesi konusunda yetersiz ilerleme olduğunu kabul ederken, işbirlikçi çözümlerin zorunluluğunu vurguladı. Konferans temasına değinerek, kararlardan somut eylemlere geçmenin önemini vurguladı. Barcelona Konvansiyonu sırasında Varank, Avrupa Birliği Delegasyonu temsilcileriyle ve diğer bölgesel faaliyet merkezi liderleriyle kapsamlı ikili görüşmelerde bulundu. Yapılan müzakerelerin sonucunda Türkiye’de İklim Değişikliği Bölgesel Faaliyet Merkezi (CC/RAC) kurulmasına yönelik karar, tüm ülkeler tarafından desteklendi ve onaylandı. Bu sayede, Birleşmiş Milletler bürosu Türkiye’de kurulacak ve Akdeniz bölgesinde iklim değişikliği ile ilgili politika oluşturma çabalarına etkin bir şekilde katılacak. Bu merkez ayrıca uluslararası finansman mekanizmalarından aktif biçimde yararlanmaya katkıda bulunacak. Benzer merkezler İtalya, Fransa, Tunus, Hırvatistan, Yunanistan ve İspanya’da bulunmaktadır. Ancak, Türkiye’nin dahil olması Doğu Akdeniz’de dengeleyici bir güç olması beklenmektedir. Barcelona Konvansiyonu kararları kapsamında, Türkiye’den iki kuruluş, Ulusal Deniz Hukuku Merkezi (DEHUKAM) ve Gemi İnşaatçıları Derneği (GISBIR), ortak kuruluşlar olarak yer alacak. Türkiye ile ilgili diğer gelişmeler arasında karasal kaynaklı kirliliği önleme önlemleri, yağış suyu ve tarım için bölgesel yaklaşımları içeren stratejiler ve Akdeniz’de deniz alan planlamasını uygulamak için “Ortak Bölgesel Çerçeve”nin onaylanması yer almaktadır. Türkiye’nin konferansta etkili bir şekilde yer alması, “Türkiye’nin Kıyı Alanları için Entegre Yönetim ve Planlama Adaptasyonunun Geliştirilmesi,” “Türkiye’nin Ulusal Deniz İzleme Programı,” “Arıtılmış Atıksu Kullanımı” ve “Türkiye’nin Deniz Ortamlarında Koruma Çabaları” adlı dört yan etkinliğin düzenlenmesini de içermektedir.