Carnegie Endowment for International Peace

Suriyeli Mülteciler Türkiye-Amerika İlişkilerine Katkı Sağlayabilir mi? UNDP Türkiye Kompaktı’na Şans Tanımak – Carnegie Uluslararası Barış için Endowment

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından önerilen Türkiye Kompaktı, Suriyeli mültecilerin Türkiye’nin ekonomik gelişimine katkıda bulunmasını sağlayabilecek bir politika önerisidir. Kompaktın birkaç avantajı bulunmaktadır. Öncelikle, mültecilere kendi kendine yetme imkanı sağlayarak Türkiye’nin ekonomik direncini artırabilir. Ayrıca, Türkiye ile ABD arasında olumlu bir momentum yaratabilir ve iki ülkenin özel sektörlerine fayda sağlayabilir. Türkiye ile ABD arasındaki ilişki mevcut durumda oldukça zorlu bir dönemden geçmektedir. Birçok konu üzerinde anlaşmazlık yaşanmaktadır, özellikle Suriye politikaları ve Türkiye’nin Rusya ile ilişkileri konusunda. Bu sebeplerle ilişkileri çoktan bozulmaya başlamıştır. Bu nedenle, Türkiye Kompaktı gibi karşılıklı yarar sağlayabilecek anlaşmalar, ilişkilerdeki gerginliğin azalmasına katkı sağlayabilir. Türkiye şu anda dünyadaki en fazla mülteciyi barındıran ülke konumundadır, özellikle Suriyeli mültecilerin sayısı oldukça yüksektir. Mülteci sayısının artması Türkiye’nin ekonomik durumunu olumsuz etkilemiştir, özellikle pandemi sürecinde kaydedilen işsizlik artışları bu durumu daha da zorlaştırmıştır. Bu sebeple Türkiye Kompaktı’nın uygulanması, işsizlik sorununu azaltabilecek, Türkiye’nin ekonomik durumunu güçlendirebilecek ve mültecilere de yardım edebilecek bir çözüm olarak görülebilir. Bu kompakt, sadece Türkiye ve ABD arasındaki ilişkileri iyileştirmekle kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’nin mültecilere sağlayacağı destek ve iş imkanları sayesinde birçok sorunun da üstesinden gelinmesine yardımcı olacaktır. Bu sebeplerle, Türkiye Kompaktı’nın uygulanması, Türkiye’nin ve ABD’nin çıkarları açısından oldukça önemlidir. Bu kompakt aynı zamanda diğer ülkeler için de bir model olabilir ve mülteci sorununa yönelik daha kapsamlı ve sürdürülebilir çözümlerin ortaya konmasına yardımcı olabilir. Bu sebeple, Türkiye Kompaktı’nın uygulanması, Türkiye’nin mülteciler konusundaki zorluklarını azaltabilir, aynı zamanda Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri de güçlendirebilir.